Uwaga! Od sierpnia 2017 forum jest w trybie tylko do odczytu.

Dlaczego? Dlatego, że społeczność TYPO3 przeniosła się na slack'a i stackoverflow:
  • Przeczytaj artykuł wprowadzający do slacka, w którym dowiesz gdzie i jak się zarejestrować.
  • Jeżeli masz pytania odnośnie Polskiej Społeczności TYPO3 zapraszamy na kanał slack'a #community-pl. Rozmawiamy tam w języku polskim.
  • Pytania dotyczące samego TYPO3 zadawaj po angielsku na stackoverflow oznaczając je tagiem "typo3". Następnie posługując się linkiem do tego pytania postaraj się zachęcić ludzi z kanału slack'a #typo3-cms lub bardziej pasujących kanałów tematycznych, żeby na nie odpowiedzieli.
  • Możesz też oczywiście zadawać pytania na slacku bez zakładania wątków na stackoverflow, ale wówczas wiedza ta nie jest indeksowana przez googla i część osób nie będzie chciała Ci z tego powodu pomagać.
  • Dla części osób dzielących się wiedzą ważne jest też budowanie reputacji na stackoverflow. Jest to kolejny powód dla którego powinieneś zadawać pytania na stackoverflow by zwiększyć swoje szanse na znalezienie odpowiedzi. Pamiętaj, żeby oceniać odpowiedzi!
Temat z wieloma odpowiedziami

CHC Forum


Autor Wiadomość
Napisane: 19.02.2007 [21:25]
strongbaby
Twórca tematu
zarejestrowany: 03.01.2007
Posty: 257
Witam
Zainstalowałam na swojej stronie wtyczkę - jak w temacie icon_wink.gif Zastanawiam się jak je teraz spolszczyć. Ktoś miał doczynienie z tym rozszerzeniem?
Pozdrawiam
Ania

ps. tak wygląda teraz http://www.hipokrates.org/cms/index.php?id=207
Napisane: 20.02.2007 [14:56]
strongbaby
Twórca tematu
zarejestrowany: 03.01.2007
Posty: 257
Już się sama uporałam. Jak ktoś by szukał to trzeba wyedytować pi1/locallang.php.
Pozdrawiam
Ania
Napisane: 21.02.2007 [11:08]
kasztan
admin
zarejestrowany: 14.08.2006
Posty: 490
Witam,

tutaj masz przetlumaczenie. Tylko ze musisz poprawic polskie czcionki.

Kasztan


'pl' => Array (
'display_post_author' => 'Autor:',
'display_post_date' => 'Wys˛a˛:',
'display_post_subject' => 'Temat:',
'display_post_rate_label' => 'Oceñ ten post',
'display_post_rate_submit_label' => 'Oceñ',
'display_post_rate_option0' => 'Oceñ ten post',
'display_post_rate_option5' => 'ıwietny [5]',
'display_post_rate_option4' => 'Bardzo Dobry [4]',
'display_post_rate_option3' => 'Dobry [3]',
'display_post_rate_option2' => 'ıredni [2]',
'display_post_rate_option1' => 'S˛aby [1]',
'display_post_rate_votecount_singular' => 'g˛os',
'display_post_rate_votecount_plural' => 'g˛osów/y',
'display_post_rate_votecount_zero' => 'Jeszcze nie oceniany',
'guest' => 'go¶æ',
'all_cats' => 'Wszystkie kategorie',
'profile_hdr' => 'Profil u¿ytkownika',
'profile_form_hdr' => 'Edytuj swój profil',
'profile_form_email' => 'Ustawienia modu˛u wysy˛aj±cego pocztê',
'profile_form_im' => 'Nazwy w komunikatorach',
'profile_form_screen_name' => 'Nazwa u¿ywana na forum:',
'profile_im_msg' => 'Je¿eli chcesz, ¿eby inni u¿ytkownicy mogli zobaczyæ, ¿e u¿ywasz komunikatorów wprowad≈ je w poni¿szych polach: [opcjonalne]',
'profile_form_img' => 'Upload obrazków u¿ytkownika',
'profile_img_msg' => 'Je¿eli chcesz, ¿eby twoje zdjêcie pojawia˛o siê obok twoich postów, za˛aduj zdjêcie w tym miejscu. Wielko¶æ zdjêcia nie mo¿e przekraczaæ 100kb (gif, jpg) [opcjonalne]',
'profile_contact_hdr' => 'Dane kontaktowe',
'profile_contact_acct_hdr' => 'Dane kontaktowe i informacje o koncie',
'profile_forum_hdr' => 'Informacje o forum',
'profile_form_forum_hdr' => 'Ustawienia forum',
'profile_website' => 'Nazwa strony WWW',
'profile_website_lbl' => 'Adres strony WWW:',
'profile_website_msg' => 'Wprowad≈ adres URL strony (np. http://www.onet.pl) [opcjonalne]',
'profile_success' => 'Twój profil zosta˛ poprawnie zmodyfikowany.',
'profile_fail' => 'Przy przetwarzaniu danych pojawi˛y siê b˛êdy.',
'profile_invalid_email' => 'Niepoprawny adres email!',
'profile_invalid_www' => 'Niepoprawny adres strony WWW!',
'profile_submit' => 'Wy¶lij',
'profile_emailaddr' => 'Adres email:',
'profile_emailaddr_msg' => 'Proszê wprowadziæ adres email',
'profile_email_msg' => 'Zaznacz wszystkie tematy, których posty chcesz otrzymywaæ na email.',
'all_cats_header_title' => 'Tytu˛ kategorii',
'all_cats_header_thread' => 'W±tki',
'all_cats_header_post' => 'Posty',
'all_cats_header_last' => 'Informacja o ostatnim po¶cie',
'all_cats_noconfs' => 'Nie posiadasz dostêpu do g˛ównych tematów w tej kategorii.',
'return_last_post_data_none' => 'Brak postów',
'single_conf_header_title' => 'Tytu˛ w±tku',
'single_conf_header_replies' => 'Odpowiedzi',
'single_conf_header_author' => 'Autor',
'single_conf_header_last' => 'Informacja o ostatnim po¶cie',
'single_conf_header_pages' => 'Strony',
'single_conf_header_posts' => 'Wszystkich postów',
'single_conf_header_threads' => 'Wszystkich w±tków',
'single_conf_null' => 'Ta kategoria nie zawiera ¿adnych tamatów g˛ównych.',
'err_no_auth_msg_conf' => 'Temat, który chcia˛e¶ obejrzeæ nie istnieje albo nie masz uprawnieñ, ¿eby go ogl±daæ.',
'err_no_auth_msg_cat' => 'Kategoria, któr± chcia˛e¶ obejrzeæ nie istnieje albo nie masz uprawnieñ, ¿eby j± ogl±daæ.',
'err_no_auth_msg_dflt' => 'Strona, któr± chia˛e¶ obejrzeæ albo nie istnieje albo muszisz byæ zalogowany, ¿eby j± obejrzeæ.',
'err_no_auth_msg_return' => 'Powróæ do forum',
'err_profiles_disabled' => 'Profile u¿ytkowników zosta˛y wy˛±czone dla tego forum. Kliknij na powy¿szy link, ¿eby powróciæ do listy tematów.',
'err_ulist_disabled' => 'Strona z list± u¿ytkowników forum zosta˛a wy˛±czona dla tego forum. Kliknij na powy¿szy link, ¿eby powróciæ do listy tematów.',
'form_submitted' => '<span class="tx-chcforum-pi1-forumTextBig">Post zosta˛ wys˛any</span>',
'form_label_author_and_subject' => 'Autor i temat',
'form_label_endtime' => 'Lidzba dni, po których w±tek wyga¶nie:',
'form_label_max_endtime' => '(max: ###num###)',
'form_label_name' => 'Imiê i Nazwisko:',
'form_label_email' => 'Email:',
'form_label_subject' => 'Temat:',
'form_label_post' => 'Post:',
'form_label_attachment' => 'Za˛±cznik:',
'form_submit_button' => 'Naci¶nij, ¿eby wys˛aæ post.',
'form_b_help' => 'Tekst pogrubiony: tekst (ctrl+b)',
'form_i_help' => 'Tekst pochylony: tekts (ctrl+i)',
'form_u_help' => 'Tekst podkre¶lony: text (ctrl+u)',
'form_q_help' => 'Zacytuj tekst:
tekst
(ctrl+q)',
'form_c_help' => 'Tekst w kolorze: tekst lub tekst (ctrl+c)',
'form_p_help' => 'Wstaw obrazek: http://obrazek_url (ctrl+p)',
'form_w_help' => 'Wstaw URL: url or URL tekst (ctrl+w)',
'form_a_help' => 'Zamknij wszystkie otwarte tagi w oknie edycji posta',
'form_b_value' => 'B',
'form_i_value' => 'i',
'form_u_value' => 'u',
'form_q_value' => 'Zacytuj',
'form_p_value' => 'Zdjêcie',
'form_w_value' => 'URL',
'form_close_tags' => 'Zamknij Tagi',
'form_missing_message' => 'Wprowad≈ tre¶æ postu.',
'form_missing_subject' => 'Wprowad≈ temat postu.',
'form_help' => 'Wskazówka: Style mog± byæ stosowane do zaznaczonego tekstu.',
'form_hide_new' => 'Nowe posty w tych tematach pozostan± ukryte do momentu akceptacji moderatora.',
'display_form_label_preview' => 'Podgl±d przed wys˛aniem postu?',
'display_form_btn_edit' => 'Zapisz post',
'display_form_btn_post' => 'Wy¶lij post',
'display_form_btn_preview' => 'Tryb podgl±du',
'display_form_btn_cancel' => 'Anuluj',
'display_form_btn_prev_post' => 'Podgl±d wysy˛anego postu',
'display_form_errors' => 'Wype˛nienie poni¿szych pól jest obowi±zkowe',
'display_form_cancel_confirm' => 'Czy jeste¶ pewien, ¿e chcesz anulowaæ ten post?',
'build_im_links_aim' => 'AIM tego u¿ytkownia to',
'build_im_links_yahoo' => 'Yahoo tego u¿ytkownia to',
'build_im_links_msn' => 'MSN tego u¿ytkownia to',
'build_im_links_custom_1' => 'Ten',
'build_im_links_custom_2' => 'nazwa wy¶wietlana na forum dla tego u¿ytkownika to',
'error_no_threads' => 'Brak w±tków w tym temacie.',
'error_no_user' => 'Musisz byæ zalogowany, ¿eby ogl±daæ posty w tym temacie.',
'return_post_info_by' => 'Przez:',
'return_post_info_in' => 'Ostatni w±tek:',
'return_post_info_posted' => 'napisany przez',
'return_post_info_ago' => 'temu',
'return_post_age_labels' => 'min| h| dni| rok (lata)',
'single_conf_all_cats_link' => 'Naci¶nij, ¿eby powróciæ do listy tematów',
'preview_message' => '<span class="tx-chcforum-pi1-forumTextBig">Po jest podgl±d twojego postu.</span><br />Je¿eli musisz dokonaæ zmian, wprowad≈ je poni¿ej i naci¶nij przycisk "wy¶lij" aby przes˛aæ post.',
'single_cat_all_cats' => 'Naci¶nij, ¿eby zobaczyæ wszystkie kategorie',
'single_thread_conf_link' => 'Naci¶nij, ¿eby zobaczyæ listê w±tków',
'single_post_thread_link' => 'Naci¶nij, ¿eby powróciæ do widoku w±tków',
'validate_error_hdr' => '<strong>Twój post zawiera b˛êdy:</strong><br />',
'validate_name' => 'Imiê',
'validate_text' => 'Tre¶æ',
'validate_subject' => 'Temat',
'validate_email' => 'Email',
'validate_upload' => '£adowanie nie powiod˛o siê.',
'validate_size' => 'Za˛±cznik przekracza dopuszczalny limit.',
'validate_type' => 'Ten typ za˛±cznika nie jest dozwolony.',
'footer_online_3' => 'online',
'footer_online_4' => 'Zalogowani u¿ytkownicy:',
'footer_posts_1' => 'U¿ytkownicy forum umie¶cili w sumie',
'footer_posts_2' => 'postów.',
'footer_users_1' => 'Zarejestrowanych u¿ytkowników na forum:',
'footer_profile' => 'Edytuj profil u¿ytkownika',
'return_thread_data_new_sing' => 'nowy post',
'return_thread_data_new_plrl' => 'nowe posty',
'na' => 'niedostêpne',
'fconf_no_feusers_pid' => '<strong>B£¡D:</strong> PID folderu z u¿ytkownikami nie zosta˛ okre¶lony.',
'fconf_setup' => 'Aby forum dzia˛a˛o poprawnie nale¿y je skonfigurowaæ w panelu administracyjnym.',
'edit_msg' => '<span class="tx-chcforum-pi1-forumTextBig">Edytuj Post</span>',
'del_confirm' => 'Czy jeste¶ pewien, ¿e chcesz usun±æ ten post?',
'alt_userpic' => 'zdjêcie u¿ytkownika',
'alt_attachment' => 'za˛±cznik',
'alt_aim' => 'nazwa w aim',
'alt_yahoo' => 'nazwa w yahoo',
'alt_msn' => 'nazwa w msn',
'alt_post_img' => 'zdjêcie u¿ytkownika',
'alt_quote' => 'zacytuj',
'alt_edit' => 'edytuj',
'alt_delete' => 'skasuj',
'alt_reply' => 'odpowiedz',
'btn_edit' => 'edytuj',
'btn_delete' => 'usuñ',
'btn_unhide' => 'poka¿',
'btn_hide' => 'ukryj',
'btn_reply' => 'odpowiedz',
'btn_quote' => 'zacytuj',
'btn_aim' => 'aim',
'btn_yahoo' => 'yahoo',
'btn_msn' => 'msn',
'post_hidden' => 'Post czeka na akceptacjê moderatora',
'form_label_where_conf' => 'Zacznij nowy w±tek',
'form_label_where_post' => 'Odpowiedz na post',
'form_label_where_edit' => 'Edytuj post',
'form_label_where_thread' => 'Odpowiedz na ten w±tek',
'form_label_instruct' => 'Wprowad≈ swoj± wiadomo¶æ poni¿ej',
'form_label_default' => 'Nowy post',
'post_form_code' => 'CODE',
'cwt_message_new' => 'Wy¶lij prywatn± wiadomo¶æ',
'cwt_message_new_with_recipient' => 'Nowa prywatna wiadomo¶æ do ###RECIPIENT###',
'cwt_message_pm' => 'Wiadomo¶æ prywatna',
'cwt_buddylist_header_status' => 'Status logowania',
'cwt_buddylist_header_name' => 'Nazwa u¿ytkownika',
'cwt_buddylist_header_remove' => 'Usuñ',
'cwt_buddylist_header_message' => 'Nowa wiadomo¶æ',
'cwt_buddyadd_btn' => 'Dodaj do listy znajomych',
'toolbar_buddylist' => 'Lista znajomych',
'toolbar_user_pm_count_0' => '0 prywatnych wiadomo¶ci',
'toolbar_user_pm_count_sing' => '###COUNT### nowych prywatnych wiadomo¶ci',
'toolbar_user_pm_count_plural' => '###COUNT### nowych prywatnych wiadomo¶ci',
'toolbar_user_pm' => 'Prywatna wiadomo¶æ',
'toolbar_mark_read' => 'Oznacz jako przzeczytane',
'toolbar_profile' => 'Profil',
'toolbar_search' => 'Szukaj',
'toolbar_users' => 'U¿ytkownik',
'toolbar_new' => 'Nowe posty',
'tool_bar_new_0' => 'posty',
'tool_bar_new_1' => 'post',
'tool_bar_new_2' => 'nowy',
'toolbar_watch_thread_off' => 'obserwuj w±tek',
'toolbar_watch_conf_off' => 'obserwuj temat',
'toolbar_watch_thread_on' => 'przestañ obserwowaæ ten w±tek',
'toolbar_watch_conf_on' => 'przestañ obserwowaæ ten temat',
'toolbar_close_thread' => 'zablokuj w±tek',
'toolbar_open_thread' => 'odblokuj w±tek',
'search_simple_search_hdr' => 'Szukanie proste',
'search_adv_search_hdr' => 'Szukanie zaawansowane',
'search_submit_search_hdr' => 'Wprowad≈ zapytanie',
'search_search_kw' => 'Szukaj wg s˛ów kluczowych',
'search_search_uname' => 'Ogranicz do u¿ytkowników [opcjonalne]',
'search_exact_match' => 'Dopasuj dok˛adnie',
'search_search_cats' => 'Szukaj tylko we wskazanych kategoriach / tematach',
'search_post_age' => 'Zwróæ posty napisane',
'search_post_fields' => 'Sprawdzaj s˛owa kluczowe w',
'search_display_results' => 'Wy¶wietl rezultat jako',
'search_submit_inpt' => 'Wy¶lij',
'search_today' => 'z dzisiejszego dnia',
'search_7_days' => 'z ostatnich 7 dni',
'search_30_days' => 'z ostatnich 30 dni',
'search_60_days' => 'w ostatnich 60 dni',
'search_90_days' => 'z ostatnich 90 dni',
'search_180_days' => 'z ostatnich 180 dni',
'search_365_days' => 'z ostatnich 365 dni',
'search_any_day' => 'z kiedykolwiek',
'search_post_fields_all' => 'Temat i tre¶æ postu',
'search_post_fields_titles' => 'Tylko temat',
'search_display_posts' => 'Lista postów',
'search_display_threads' => 'Lista w±tków',
'search_no_results' => 'Brak wyników do wprowadzonego zapytania.',
'search_results_msg' => 'Wyniki zapytania',
'search_all_cats' => 'Szukaj we wszystkich dostêpnych kategoriach / tematach',
'ulist_missing_crdate' => 'Brak zarejestrowanej daty',
'ulist_hdr_name' => 'Nazwa',
'ulist_hdr_joined' => 'Do˛±czy˛ (/˛a)',
'ulist_hdr_posts' => 'Posty',
'ulist_hdr_email' => 'Email',
'ulist_hdr_aim' => 'Aim',
'ulist_hdr_user_list' => 'Lista u¿ytkowników',
'ulist_hdr_search' => 'Szukaj',
'ulist_lbl_search' => 'Szukaj w nazwie u¿ytkownika:',
'ulist_submit' => 'Szukaj',
'ulist_no_results' => 'Nie znaleziono.',
'no_new_posts' => 'Nie ma nowych postów od twojej ostatniej wizyty.',
'ulist_na' => 'niedostêpny',
'author_total_posts' => 'Postów w sumie:',
'thread_sticky' => '<strong>Przyklejony: </strong>',
'thread_closed' => '<strong>Zamkniêty: </strong>',
'thread_sticky_closed' => '<strong>Zamkniêty przyklejony:</strong>',
'display_post_author_join' => 'Do˛±czy˛:',
'display_post_author_location' => 'Miejsce:',
'display_post_author_post_cnt' => 'Postów:',
'return_parsed_text_quote' => 'napisa˛ /(˛a)',
'navpath_divider' => '&gt;&nbsp;',
'emoticons.arrow.gif' => 'strza˛ka',
'emoticons.badgrin.gif' => 'z˛o¶liwy u¶miech',
'emoticons.biggrin.gif' => 'szeroki u¶miech',
'emoticons.confused.gif' => 'zak˛opotany',
'emoticons.cool.gif' => 'fajny',
'emoticons.cry.gif' => 'p˛acz±cy',
'emoticons.doubt.gif' => 'w±tpi±cy',
'emoticons.evil.gif' => 'z˛y',
'emoticons.exclaim.gif' => 'wykrzyknik',
'emoticons.idea.gif' => 'pomys˛',
'emoticons.lol.gif' => 'LOL',
'emoticons.mad.gif' => 'szalony',
'emoticons.neutral.gif' => 'neutralny',
'emoticons.question.gif' => 'znak zapytania',
'emoticons.redface.gif' => 'zawstydzony',
'emoticons.rolleyes.gif' => 'zdziwiony',
'emoticons.sad.gif' => 'smutny',
'emoticons.shock.gif' => 'zaszokowany',
'emoticons.smile.gif' => 'u¶miechniêty',
'emoticons.surprised.gif' => 'zaskoczenie',
'emoticons.wink.gif' => 'mrugniêcie',
'reply_label' => 'odp:',
),

Certified Level 2 "TYPO3 Night Crew" Member
Certified "TYPO3 TRYDIVER"
Napisane: 21.02.2007 [11:11]
strongbaby
Twórca tematu
zarejestrowany: 03.01.2007
Posty: 257
dzięki kasztan, zaraz skorzystam z Twoich materiałów, bo spolszczyłam ale nie wszystko.
Napisane: 11.05.2007 [09:35]
strongbaby
Twórca tematu
zarejestrowany: 03.01.2007
Posty: 257
podnosze temat bo pojawił mi się problem z kolejnym forum:
www.bioetyka.net zakładka forum, obrazek się przesunął i nie wiem jak to poprawić. Nie wiem dlaczego tam wskoczył, nic nie komblinowałam icon_wink.gif
pozdrawiam
Ania
Napisane: 12.05.2007 [09:45]
kasztan
admin
zarejestrowany: 14.08.2006
Posty: 490
Witam,

pytania. Probowalas w innych browerach?
Jaka jest sytuacja przy innej ilosci tematow?
Skasuj tematy i zaloz nowe?
Czyscilas Cache?

Pozdrawiam

Kasztan

Certified Level 2 "TYPO3 Night Crew" Member
Certified "TYPO3 TRYDIVER"
Napisane: 15.05.2007 [09:39]
strongbaby
Twórca tematu
zarejestrowany: 03.01.2007
Posty: 257
chche tak, ale o nowych tematach nie pomyślałam,pójdę tą drogą..
Napisane: 17.05.2007 [14:05]
strongbaby
Twórca tematu
zarejestrowany: 03.01.2007
Posty: 257
nic to nie dało, nawet bez kategorii znaczek jest przesunięty :/
Napisane: 17.05.2007 [14:39]
strongbaby
Twórca tematu
zarejestrowany: 03.01.2007
Posty: 257
nic to nie dało, nawet bez kategorii znaczek jest przesunięty :/
coś z tym szablonem musze mieć nie tak, skopiowałam wofum z innej mojej strony i jest to samo. Pytanie za 100 punktów, co z szablonem jest nie tak? (pytanie może pozostać beż odpowiedzi icon_wink.gif)
Napisane: 17.05.2007 [15:37]
kasztan
admin
zarejestrowany: 14.08.2006
Posty: 490
Okay,

krotka analiza. Sciagnolem strone i Twoj CSS. W gruncie zeczy szablon Forum jest okay. Musisz zucic oko na szablon strony i jego css (purpse.css). Cos tak sie "wypycha". Niestety w takim przypadku analiza krok po kroku.

Powodzenia.

Kasztan


Certified Level 2 "TYPO3 Night Crew" Member
Certified "TYPO3 TRYDIVER"